Propostes ciutadanes

Fase de presentació de propostes finalitzada.
Estem validant les propostes presentades i properament les publicarem